top of page

Stilling(er) ledig som studentassistent(er) og oppgaveskriver

 

IOM Law er et lite advokatfirma som ble stiftet i januar 2017, og som har hovedtyngden av sine oppdrag innenfor klima- og miljørett, både i Norge og internasjonalt. Vi har flest klienter og oppdrag innen karbonfangst og -lagring (CCS), karbonfangst og -bruk (CCU), negative utslipp og trykkstøtteutvinning av olje ved bruk av CO2 (CO2-EOR). I kampen mot klimaendringene bidrar IOM Law med juridiske råd og bistand til klienter og prosjekter, hvor vi blant annet er involvert i utarbeidelse av nytt rammeverk og nye forretningsmodeller, prosjektledelse, kunnskapsdeling og kompetanseheving, samt forhandling av  tekniske standarder som trengs for å øke forutsigbarhet, redusere risiko og kostnader for verdikjeder som reduserer og fjerner utslipp. IOM Law består i dag av fem personer, som sitter i Norge, Danmark og Australia.

 

Grunnet økt oppdragsmengde, søker IOM Law 1-2 studenter for spennende deltidsjobb.

Jobben vil bestå i en mengde varierte oppgaver, som rettskildesøk, forberedelse av presentasjoner, deltakelse i møter, og aktiv rettsanvendelse gjennom bidrag til å skrive juridiske vurderinger. Noe administrativt arbeid, samt direkte kontakt med klienter og samarbeidspartnere må påberegnes.

IOM Law ser etter selvgående og motiverte jusstudent(er) som minimum er ferdig med tredje studieår på master i rettsvitenskap i Norge, og som har gode akademiske resultater. Arbeidsspråk er for det meste engelsk, og god beherskelse av både norsk og engelsk skriftlig og muntlig tillegges stor vekt ved ansettelse. Valgemner innenfor fag som petroleumsrett, energirett, miljørett, havrett, klimarett, folkerett, EU-rett eller lignende vil være en stor fordel.

Det tilbys en meningsfull og fleksibel deltidsjobb ved siden av studiene, hvor den ansatte i stor grad får anledning til å påvirke og forme egen arbeidshverdag. For rett kandidat kan tilbud om fast ansettelse etter endt studie bli aktuelt. Opplæring vil bli gitt. Konkurransedyktige betingelser.

Selskapet tilbyr videre en skriveplass til en jusstudent som ønsker å skrive masteroppgave om norsk CCS-regelverk høsten 2023. Det tilbys en kontorplass, veiledning og stipend. Søkere til studentassistentstillingen(e) kan også søke om skriveplass.

IOM Law holder til i trivelige lokaler i Son i Vestby kommune, med gangavstand til Sonsveien stasjon.

Oppstart: snarest.

 

Spørsmål og søknader med CV og karakterutskrift kan rettes til advokat og innehaver Ingvild Ombudstvedt innen 2. januar 2023.

Tlf.: 468 64 221
E-post: iom@iomlaw.no
www.iomlaw.no
www.facebook.com/iomlaw

bottom of page