Stilling ledig

 

IOM Law er et lite, utradisjonelt og spesialisert advokatfirma som ble stiftet februar 2017. Vi har en spennende og hektisk hverdag, i tverrsnittet mellom juss, industri, teknologi- og forretningsutvikling. Hovedtyngden av oppdrag ligger innenfor klima- og miljørett, både nasjonalt og internasjonalt, med hovedtyngden av oppdrag knyttet til karbonfangst og -lagring (CCS), karbonfangst og -bruk (CCU) og trykkstøtteutvinning av olje ved bruk av CO2 (CO2-EOR). Blant klientene finnes internasjonale aktører som amerikanske Southern States Energy Board, og norske CO2 Capsol. IOM Law bidrar også i det globale standardiseringsprosjektet «ISO TC265 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage». Vi er for tiden samlokalisert med en klient, som har sitt hovedkontor på Frogner i Oslo.

 

Grunnet økt oppdragsmengde, søker IOM Law 1-2 jusstudenter for fast deltidsjobb som juridisk assistent/trainee. Arbeidet vil bestå i en mengde varierte oppgaver, som rettskildesøk, forberedelse av presentasjoner, møter og nyhetsbrev, aktiv rettsanvendelse gjennom bidrag til å skrive juridiske vurderinger og annet klientarbeid, samt enkelte administrative oppgaver. Stillingen(e) byr på direkte kontakt med klienter og samarbeidspartnere, gjennom blant annet deltakelse i møter o.l.

Det tilbys en meningsfull og fleksibel deltidsjobb ved siden av studiene, hvor studenten(e) i stor grad får anledning til å påvirke og forme egen arbeidshverdag – og tid. For rett kandidat kan tilbud om fast ansettelse etter endt studie bli aktuelt. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

IOM Law ser etter selvgående og motiverte jusstudent(er) som:

  • minimum er ferdig med tredje studieår;

  • har gode akademiske resultater;

  • har gode kvalifikasjoner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig; og

  • har valgemner innenfor ett eller flere fag som selskapsrett, petroleumsrett, energirett, miljørett, havrett, klimarett, folkerett, EU-rett eller lignende.

 

Full opplæring vil bli gitt.

 

Søknad med CV kan rettes til advokat og innehaver Ingvild Ombudstvedt. 

 

Kontakt:
Ingvild Ombudstvedt
Tlf.: 468 64 221
E-post: iom@iomlaw.no